Trong trường hợp Matter Việt Nam không đáp ứng đúng cam kết về dịch vụ mua hàng:

Chúng tôi sẽ bồi thường 100% giá trị tiền hàng và phí mua hàng đối với các sản phẩm bị thiếu hoặc không đúng cam kết.