Điều Khiển Thông Minh

Điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói, hẹn giờ bật tắt mọi thiết bị điện trong nhà bằng điện thoại từ bất kỳ nơi đâu. Điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói, hẹn giờ bật tắt mọi thiết bị điện trong nhà bằng điện thoại từ bất kỳ nơi đâu. Điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói, hẹn giờ bật tắt mọi thiết bị điện trong nhà bằng điện thoại từ bất kỳ nơi đâu.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *