Internet of Things (IoT) là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với internet. Các thiết bị IoT có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu, thực hiện các tác vụ và tương tác với nhau.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại ioT mà Matter Việt Nam đang cung cấp, bạn có thể nhấn vào các đường link sản phẩm ở phía dưới.

ioT

x
x
x
Giá: 9.000 đ - 19.000.000 đ