Thời Gian Thực Hiện, Tiếp Nhận và Xử Lý Khiếu Nại:

Thời Gian Khiếu Nại:

Khiếu nại cần được gửi trong khoảng 48 giờ kể từ thời điểm nhận hàng.

Cách Thức Gửi Thông Tin:

Quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1900 966 914  (từ 8:00 đến 17:30 hàng ngày) hoặc qua email  info@mattervn.com. Để hỗ trợ quý khách một cách hiệu quả, vui lòng cung cấp thông tin như tên người mua hàng và số điện thoại mua hàng.

Chú ý:

Thông tin chính xác từ phía quý khách sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ khiếu nại của quý khách một cách tốt nhất.

Hình Thức Liên Hệ:

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý khiếu nại của quý khách thông qua điện thoại hoặc email.

Thời Gian Tiếp Nhận và Xử Lý Khiếu Nại:

  • Thái Độ Nhân Viên Bán Hàng và Vận Chuyển: Chúng tôi cam kết xử lý khiếu nại về thái độ của nhân viên trong vòng 1 ngày.
  • Khiếu Nại Về Sản Phẩm: Khiếu nại liên quan đến sản phẩm sẽ được xác minh và xử lý trong vòng 48 giờ.

Chính Sách Bồi Thường:

Trong trường hợp Matter Việt Nam không đáp ứng đúng cam kết về dịch vụ mua hàng:

Chúng tôi sẽ bồi thường 100% giá trị tiền hàng và phí mua hàng đối với các sản phẩm bị thiếu hoặc không đúng cam kết.